امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

4:19:14 PM 1396 / 06 / 28
 

شرح وظایف مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 • انجام مطالعات لازم در زمینه طرحهایی در رابطه با روشهای نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای تابعه به منظور همسویی با جامعه انقلاب اسلامی و نیل به هدفهای نهایی دانشگاه
 • مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه ها با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده خدمات ارائه شده
 • مطالعه و بررسی روشهای بهبود بازده نیروها و منابع موجود با توجه به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده منابع انسانی و ... و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی درخصوص اصلاح آن
 • مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات و سازمان تفصیلی دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش فعالیتهای واحدهای دانشگاهی
 • نظارت بر تخصیص پست ، صدور احکام از لحاظ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت مقررات استخدامی
 • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاستها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدهای تابعه و نیازهای پیش بینی شده آتی
 • ابلاغ بودجه مصوب در قالب تخصیصهای سه ماهه به هر یک از واحدهای تابعه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنماییهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های جاری ، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) وزارت متبوع
 • مطالعه و بررسی آئین نامه ها و اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی دولت و تهیه گزارشهای مربوط
 • پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ، طرحها و برنامه ها
 • تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه
 • مطالعه و بررسی اهداف چشم انداز دانشگاه در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده

 

مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر