امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

4:14:37 PM 1402 / 07 / 12
 

تماس با مدیریت بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • آدرس : کاشان، میدان پانزده خرداد، خیابان اباذر، ستاد مرکزی دانشگاه، مدیریت بودجه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد
  • صندوق پستی : 8713781147
  • تلفن : ( مستقیم مدیریت)55447782 - 031   و  25 - 55443022 - 031  داخلی 266
  • نمابر : 03155464950
  • آدرس پست الکترونیکی ayandeh@gmail.com  

مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش