امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:03:02 AM 1400 / 08 / 06
 

نحوه استفاده از خدمات دبیرخانه مرکزی

الف-حضوری
در مراجعه حضوری با ارائه نامه پس از ثبت در صورت بلامانع بودن نامه برای پیگیری مراحل بعدی مسترد می شود . در غیر اینصورت جهت طی مراحل بعدی به جریان گذاشته می شود.

ب- پستی:
با دریافت مکاتبات از طریق پست و ثبت مشخصات در نرم افزار دبیرخانه جهت اخذ دستور و اقدامات بعدی به جریان گذارده می شود .

 

روشهای پیگیری مکاتبات

الف – نامه های وارده به دانشگاه

1- با ارائه شماره و تاریخ نامه ارسال شده به دانشگاه
2- با توضیح موضوع نامه
3- با مشخص نمودن مدیر یا مسئول مورد خطاب در نامه
4- شماره ثبتی در دفتر دانشگاه
5- تاریخ ثبت دردفتر دانشگاه
6-با مشخص نمودن عنوان فرستنده نامه


ب – نامه های صادره

1- با مشخص نمودن شماره دفتر دانشگاه
2- با مشخص نمودن تاریخ صدور نامه
3- با مشخص نمودن گیرنده نامه
4- با مشخص نمودن موضوع نامه

 

اقدامات اصلی انجام شده برای طرح تکریم ارباب رجوع

1- خرید و استقرار نرم افزار جامع و یکپارچه اتوماسیون دبیرخانه در دبیرخانه مرکزی و همچنین دبیرخانه های 20 واحد بیمارستانی ، دانشکده ها و مدیریت های تابعه دانشگاه بصورت تک کاربره با قابلیت استفاده در شبکه اتوماسیون
2- ارتقا سیستم بایگانی اداری دانشگاه با استفاده از تجهیزات بایگانی روزآمد
3- اصلاح چیدمان دبیرخانه مرکزی جهت تکریم ارباب رجوع
4- اصلاح فرآیند امور جاری دبیرخانه مرکزی جهت تسریع در کار و دقت در ثبت ، تحویل و تحول مکاتبات

ارتباط با دبیرخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • تلفن تماس : 25 – 4443022 – 0361
  • داخلی: 261 – 260
  • آدرس : کاشان – خیابان اباذر – ستاد مرکزی دانشگاه – طبقه همکف – شماره 7، کدپستی: 8713781147

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش