امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:13:55 PM 1400 / 08 / 05
 

شرح وظایف مسئول نقلیه

 • دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند.
 • درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه را بررسی مینماید.
 • امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیلها را مورد بررسی قرار میدهد.
 • میزان مواد سوختی را تعیین و کنترل میکند.
 • بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان نظارت مستقیم میکند.
 • بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه نظارت مینماید.
 • برنامه رفت ‌و‌برگشت سرویس های اداری را تنظیم میکند.
 • برنامه کشیک رانندگان را در ساعات غیراداری تنظیم میکند.
 • بر تحویل و تحول اتومبیلها نظارت میکند.
 • پیشینه‌ها (مربوط به سند ماشین،لوازم یدکی،لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست، قبض انبار و....)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه را نگاهداری مینماید.
 • به تصادفات رانندگان رسیدگی میکند.
 • گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها را تهیه میکند.
 • از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید.
 • دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد.

 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش