امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:14:47 AM 1400 / 08 / 06
 
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش