امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

4:11:04 PM 1402 / 07 / 12
 

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی متشکل از کارکنان  مجرب ، کارآزموده و متعهد به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه عهده دار وظایفی می باشد که در 6 بخش به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

1-    مطالعه ، بررسی، برنامه ریزی، هماهنگی، انتخاب  و اجرای طرح های  ارائه شده در فضاهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و دانشجویی در سطح شهرستانهای ؛کاشان، آران و بیدگل و توابع شامل:

 • مطالعه ،طراحی اولیه، محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی توسط کارشناسان – استفاده از مشاوران کار آمد
 • متره و برآورد ریالی پروژه ها
 • انجام مناقصات ، ارزشیابی فنی و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت
 • ارائه نقشه و مستندات لازم جهت اجرای پروژه به پیمانکاران

2-     نظارت موثر و هدفمند بر اجرای پروژه های پیمانی و امانی شامل:

 • نظارت عالیه بر حسن اجرای پروژه های عمرانی ، پیمانکاران و مشاورین
 • تشکیل جلسات هفتگی با پیمانکاران و مشاورین جهت رفع مشکلات و تسریع در اجرای پروژ ه ها
 • بررسی دقیق وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران در مدت زمان قانونی و ارسال به امور مالی
 • انجام تحویل موقت و قطعی پروژه ها
 • بررسی حسن انجام کار پیمانکاران

3- بازدیدهای دوره ای از مجموعه ها و بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب

 • شرکت در جلسات شورای فنی  معاونتها و مراکز درمانی تحت پوشش
 • بررسی مشکلات موجود در مجموعه های مختلف آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و دانشجویی
 • انجام امور مربوط به تعمیرات اساسی و نگهداشت مجموعه های تحت پوشش

4- ارتباط مستمر با مجمع  امور خیرین دانشگاه و حمایت از خیرین محترم جهت انجام پروژه های اولویت دار بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته شامل:

 • شرکت در جلسات مجمع خیرین سلامت
 • مکاتبه و پیگیری جهت تأمین اعتبارات لازم پروژه ها یی که در قالب مشارکت با دانشگاه می باشند.
 • هماهنگی های لازم جهت بهبود نظارت بر پروژه های خیرین
 • تشکیل جلسات دوره ای با خیرین محترم و عوامل پروژه های احداثی توسط آنها و ارائه رهنمودها و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات موجود

5- مدیریت پروژه و مستند سازی تجربیات

 • تهیه گزارشات روزانه ،هفتگی ، ماهیانه
 • تهیه آرشیو کامل از کلیه نقشه ها و مستندات مربوط به پروژه ها
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی و دانشجویی تحت پوشش دانشگاه
 • برگزاری جلسات فنی و هماهنگی های درون بخشی جهت بررسی و حل مشکلات موجود
 • بهره برداری از اصول مهندسی ارزش

6- ارتقاء و بالا بردن سطح کیفی وکمی کارشناسان شامل

 • تشکیل کمیته ای تخصصی اعم از ابنیه ، تأسیسات و مالی
 • حضور کارشناسان در کنفرانسهای تخصصی ، کلاسها و دوره های آموزشی
 • بازدید از نمایشگاههای تخصصی ، مراکز درمانی ، بهداشتی در دست احداث در سراسر کشور
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش