امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:00:02 AM 1400 / 08 / 06
 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش