امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:11:15 PM 1397 / 03 / 06
 

 

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

مدیریت

مهندس محسن اویسی
سمت : مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
تحصیلات : مهندسی مکانیک و سیالات
سوابق : ورود به دفتر از سال 1384

پست الکترونیک:ovaisy@kaums.ac.ir

 
 

کادر گروه ساختمان

مهندس سید حمیدرضا مژگانی
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386
پست الکترونیک: ha.mozhgani@gmail.com

مهندس مهدی رضائی
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناسی ارشد سازه
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک:

مهندس محمد کریمی طاهری
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناسی عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: mkarimitaher@yahoo.com

مهندس مهدی نیکی
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: Mniki2012@gmail.com

مهندس علیرضا جوانشیر
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: a.javanshir84@yahoo.com

مهندس سید احسان مهدویان پور
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: E.mahdavianpour@gmail.com

 

کادر گروه تاسیسات

مهندس سید مجتبی شفیعی مطهر
سمت : معاون دفتر فنی و کارشناس مسئول نگهداشت و تعمیرات
تحصیلات : مهندسی مکانیک و سیالات
سوابق : ورود به دفتر از سال 1369

پست الکترونیک: Mojishaf@yahoo.com

مهندس محمد مهتدی
سمت : کارشناس تاسیسات
تحصیلات : مهندسی مکانیک و سیالات
سوابق : ورود به دفتر از سال 1384

پست الکترونیک: m.mohtadi50@yahoo.com

محمد مهتدی

مهندس محمدرضا معتقدی فرد
سمت : مهندس تاسیسات
تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک(سیالات/مکاترونیک)
سوابق : ورود به دفتر از سال 1385

پست الکترونیک:Motaghedi2004@gmail.com

 

کادر اداری و مالی

مهندس محمد مساح
سمت : کارپرداز
تحصیلات: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک:

محمد مساح

داود نوری
سمت : حسابدار
تحصیلات : کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک: Davoodnoori1349@gmail.com

مهندس کاظم محسنی
سمت : کارشناس جمع آوری اطلاعات
تحصیلات : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
پست الکترونیک: Kazemsk80@gmail.com

 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر