امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

8:17:40 AM 1400 / 09 / 17
 

 

مدیریت اداره منابع فیزیکی و  طرح های عمرانی دانشگاه

مدیریت

مهندس علیرضا جوانشیر
سمت : سرپرست اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: alirezajavanshir05@gmail.com

 
 

کادر گروه ساختمان

مهندس مهدی رضائی
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناسی ارشد سازه
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک:

مهندس محمد کریمی طاهری
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناسی عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: mkarimitaher@yahoo.com

مهندس مهدی نیکی
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: Mniki2012@gmail.com

مهندس سید احسان مهدویان پور
سمت : کارشناس ساختمان
تحصیلات : کارشناس عمران
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: E.mahdavianpour@gmail.com

مهندس ابوالفضل اخوان حجازی
سمت : کارشناس کنترل پروژه
تحصیلات :  کارشناسی ارشد عمران(مهندسی و مدیریت ساخت)
سوابق : ورود به دفتر از سال 1397

پست الکترونیک: hhejazi12@gmail.com

مهندس امیرحسین جورابچی
سمت : کارشناس معماری
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی معماری
سوابق : ورود به دفتر از سال 1397

پست الکترونیک: 

 

کادر گروه تاسیسات

مهندس محسن اویسی
سمت : مدیر طرح های عمرانی
تحصیلات : مهندسی مکانیک و سیالات
سوابق : ورود به دفتر از سال 1384

پست الکترونیک:ovaisy@kaums.ac.ir

مهندس مجتبی احسانی فر
سمت : کارشناس مسئول نگهداشت و تعمیرات
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب
سوابق : ورود به دفتر از سال 1386

پست الکترونیک: 

مهندس محمد مهتدی
سمت : کارشناس تاسیسات
تحصیلات : مهندسی مکانیک و سیالات
سوابق : ورود به دفتر از سال 1384

پست الکترونیک: m.mohtadi50@yahoo.com

محمد مهتدی

مهندس محمدرضا معتقدی فرد
سمت : مهندس تاسیسات
تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیک(سیالات/مکاترونیک)
سوابق : ورود به دفتر از سال 1385

پست الکترونیک:Motaghedi2004@gmail.com

مهندس سید حسین حلی
سمت : مهندس برق
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
سوابق : ورود به دفتر از سال 1397

پست الکترونیک: hosein.helli@gmail.com

مهندس حامد خانی
سمت : مهندس تاسیسات
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)
سوابق : ورود به دفتر از سال 1397

پست الکترونیک: hamed.khany@gmail.com

 
 

کادر اداری و مالی

علی لطیفی
سمت : حسابدار
تحصیلات : کارشناسی حسابداری
پست الکترونیک: 

مهندس کاظم محسنی
سمت : کارشناس جمع آوری اطلاعات
تحصیلات : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
پست الکترونیک: Kazemsk80@gmail.com

 
 
 

 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش