امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:18:28 AM 1400 / 09 / 17
 

 منشور اخلاقی و کاری مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • به کارگیری تمامی توان و نیرو در جلب رضایت و خشنودی خداوند متعال با ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات فنی و مهندسی در حوزه بهداشت و درمان به مردم
 • ترجیح منافع سازمانی برمنافع شخصی در راستای منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف دانشگاه
 • مشارکت و مسئولیت پذیری در امور و به کارگیری حداکثر سعی و توان خویش در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و رویکرد های دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • گشاده رویی، خلق نیکو، اطلاع رسانی دقیق و جامع و شفاف در تعامل با مراجعین (ارباب رجوع)
 • به کارگیری نهایت ادب و نزاکت، دقت، سرعت، رعایت عدالت و انصاف در انجام وظایف محوله سازمانی در راستای حفظ تکریم ارباب رجوع
 • مهرورزی، رازداری، برخورد صمیمانه، نقدپذیرانه و احترام آمیز کلیه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی کاشان با یکدیگر
 • رعایت نظم و انضباط، آراستگی ظاهر و ایجاد محیطی آرام و سالم جهت انجام هر چه بهتر وظایف محوله سازمانی سرلوحه کارماست.
 • امانت داری، استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات اداری و پرهیز از اسراف و هرگونه اقدام غیراداری در ساعات کاری
 •  کوشش در راستای ارتقاء مستمر دانش و تخصص
 • تلاش در ایجاد ظرافت و نوآوری جهت شکوفایی اهداف سازمانی
 • صبر، شکیبایی و تلاش در جهت کاهش و جلوگیری از ایجاد تنش
 • تلاش برای جایگزین کردن کار هوشمندانه و شایسته به جای کار زیاد و کم بهره
 • تلاش و کوشش در جهت تقویت ارزش های اسلامی، پرهیز از تبعیض و ایجاد فضای صمیمی را وظیفه شرعی و قانونی خود می دانیم.
 • تلاش در راستای تحقق اطلاح الگوی مصرف در جهت استفاده از امکانات اداری سرلوحه کار ماست .
 • تلاش در جهت بهره گیری هر چه بیشتر از تکنولوژیهای نوین و مکانیزه کردن ارائه خدمات
 • زمینه سازی بسترهای مناسب به منظور ارتقاء و درخشش علمی دانشگاه درکشور و ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی از وظایف ماست و در این راه تلاش خود را به کار خواهیم بست .

 

 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش