امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:29:44 AM 1400 / 09 / 17
 

آگهی استعلام قیمت معاملات متوسط خرید کالا / انجام خدمات پروژه های عمرانی


مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/07/24

 استعلام احداث پست برق بیمارستان امام حسن (ع)

 

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/30

 استعلام ترمیم درهای چوبی و ساخت و تکمیل پنجره های چوبی سلامتکده طب سنتی اخوان

 

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/16

 استعلام عملیات تکمیل اورژانس امام موسی کاظم (ع) آران و بیدگل

 

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/05/05

 استعلام عملیات اجرای احداث پست برق بیمارستان اخوان

 

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/04/26

 استعلام پمپ های بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) آران و بیدگل

 

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/04/19

 عملیات اجرای احداث و تکمیل پست برق گلابچیاستعلام

 

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/03/23

استعلام احداث ساختمان مسکن متخصصین بیمارستان ثامن الحجج(ع) آران و بیدگل

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش