امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

1:26:23 PM 1396 / 11 / 02
 

تقویم پروژه های خاتمه یافته و راه اندازی شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان


سال راه اندازی
ردیف
کاربری
عنوان پروژه
سال شروع
تعداد تخت
متراژ
متر مربع

95

1

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی برزک

89

 

1200

2

بهداشتی

پایگاه بهداشتی باغ چائی

93

 

250

3

درمانی

بیمارستان فوق تخصصی آیت اله یثربی

88

110

12000

94

1

درمانی

بیمارستان چشم پزشکی و ENTهادیزاده

88

42

2000

2

درمانی

مرکز دیالیز و بیمارهای خاص بذرافشان

89

29

2500

3

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد

90

 

1200

4

بهداشتی

پایگاه بهداشتی صابر

92

 

280

5

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی نشلج

89

 

450

6

درمانی

احداث اورژانس شهری فین

93

 

160

7

درمانی

تکمیل و تجهیز بخش ICUبیمارستان سید الشهداء

90

 

130

8

آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی

88

 

4800

93

1

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی صدوقی

89

 

1188

2

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی پامیلی

90

 

510

3

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی علوی

92

 

166

4

درمانی

بخش PICUبیمارستان شهید بهشتی

91

22

600

92

1

پشتیبانی

سیستم سرمایش و گرمایش بیمارستان شهید بهشتی

91

   

2

آموزشی

طبقه سوم دانشکده پزشکی

91

 

115

3

آموزشی

زیر زمین دانشکده پزشکی(دندانپزشکی)

91

 

750

4

بهداشتی

پایگاه بهداشتی طالقانی

92

 

180

5

درمانی

بخش PICUبیمارستان شهید بهشتی

91

 

600

6

درمانی

اورژانس 115 فین

92

 

160

7

پشتیبانی

مسکن متخصصین سید الشهداء

86

 

600

91

1

درمانی

بیمارستان اعصاب و روان کارگر نژاد

86

101

6600

3

پشتیبانی

مرکز فوریت های پزشکی

89

 

991

4

پشتیبانی

مسجد معاونت درمان

90

 

36

5

درمانی

احداث پلی کلینیک بوعلی آران و بیدگل

89

 

504

6

درمانی

اورژانس 115 چمران

89

 

240

7

پشتیبانی

مسکن متخصصین شهید رجایی

86

 

600

8

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی امام علی(ع)

89

 

500

90

1

پشتیبانی

پاویون پزشکان بیمارستان شهید بهشتی

89

 

735

2

بهداشتی

خانه بهداشت ویدوجا

88

 

200

3

فرهنگی

یادمان شهدای گمنام

88

 

100

89

1

درمانی

اورژانس بین راهی برزک(مرحوم حاج حسین صباغیان)

87

 

143

2

درمانی

اورژانس بین راهی نیاسر

87

 

143

3

درمانی

اورژانس تروما بیمارستان شهید بهشتی

85

 

4000

4

درمانی

اورژانس عوارضی نطنز

87

 

143

6

پشتیبانی

تصفیه خانه  و ایستگاه پمپاژبیمارستان متینی

89

   

7

پشتیبانی

جمع آوری آبهای سطحی پردیس دانشگاه

89

   

8

درمانی

دیالیز اخوان

89

 

140

9

پشتیبانی

سلف سرویس مرکزی

84

 

2200

10

بهداشتی

مرکز بهداشت درمانی لامع

87

 

220

11

آموزشی

مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

87

 

1073

12

فرهنگی

کتابخانه خوابگاه اندیشه

89

   

88

1

پشتیبانی

اتوکلاو بیمارستان شهید بهشتی

87

 

105

2

درمانی

اورژانس بین راهی ابوزید آباد

87

 

143

3

درمانی

اورژانس بین راهی چوگان

87

 

150

4

درمانی

اورژانس بین راهی خزاق

87

 

143

5

درمانی

اورژانس بین راهی سان آرا

87

 

143

6

درمانی

اورژانس بین راهی سن سن

87

 

143

7

درمانی

اورژانس بین راهی عوارضی قمصر

87

 

208

8

درمانی

اورژانس شبانه روزی قمصر

87

 

100

9

پشتیبانی

خانه بهداشت ارمک

87

 

187

10

پشتیبانی

مرکز بهداشت ناجی آباد

81

 

2000

87

1

پشتیبانی

خانه های سازمانی ده واحدی

84

 

1000

86

1

پشتیبانی

استخر دانشگاه

84

 

1000

2

پشتیبانی

انبار دارویی مرکزی و ساختمان اداری

85

 

750

3

آموزشی

دانشکده پیراپزشکی

84

 

6000

4

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی مرق

82

 

250

5

پشتیبانی

مسجد دانشگاه

84

 

3500

85

1

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی مشهد اردهال

83

 

250

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر