امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:15:20 PM 1397 / 03 / 06
 

تقویم پروژه های خاتمه یافته و راه اندازی شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان


سال راه اندازی

ردیف

کاربری

عنوان پروژه

سال شروع

تعداد تخت

متراژ

متر مربع

1396

1

درمانی

مرکز تشخیص سرطان و غربالگری بیمارستان شهید بهشتی

1394

 

630

2

ستادی

ساختمان معاونت غذا و دارو

1387

 

2000

3

درمانی

مرکز جراحی محدود امام رضا(ع)-گلشن

1394

10

1200

4

درمانی

توسعه اورژانس و MRIبیمارستان شهید بهشتی

1394

 

700

5

درمانی

اورژانس بیمارستان سید الشهداء

1394

 

600

6

ستادی

پاویون موقت پزشکان

1396

 

180

7

بهداشتی

خانه بهداشت پنداس

1395

 

193

8

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت خاتم الانبیاء

1390

 

1200

9

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت  جوشقان قالی

1388

 

670

10

بهداشتی

خانه بهداشت ورکان

1395

 

193

11

درمانی

کلینیک دندانپزشکی(فاز یک)

1396

 

1250

12

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت ازوار

1394

 

450

13

بهداشتی

خانه بهداشت ویدوج

1395

 

193

14

درمانی

بلوک زایمان بیمارستان شهید رجائی

1394

5

500

15

بهداشتی

خانه بهداشت علی آباد کویر

1395

 

193

16

بهداشتی

خانه بهداشت علی آباد فخره

1395

 

190

17

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا(ع) آران و بیدگل

1395

 

345

18

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت کریمشاهی سفید شهر

1391

 

1116

19

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت شهید ساکنی

1394

 

450

20

بهداشتی

پایگاه سلامت شهید مطهری قمصر

1395

 

233

1395

1

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی برزک

1389

 

1200

2

بهداشتی

پایگاه بهداشتی باغ چائی

1393

 

250

3

درمانی

بیمارستان فوق تخصصی آیت اله یثربی

1388

110

12000

1394

1

درمانی

بیمارستان چشم پزشکی و ENTهادیزاده

1388

42

2000

2

درمانی

مرکز دیالیز و بیمارهای خاص بذرافشان

1389

29

2500

3

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد

1390

 

1200

4

بهداشتی

پایگاه بهداشتی صابر

1392

 

280

5

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی نشلج

1389

 

450

6

درمانی

احداث اورژانس شهری فین

1393

 

160

7

درمانی

تکمیل و تجهیز بخش ICUبیمارستان سید الشهداء

1390

 

130

8

آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی

1388

 

4800

1393

1

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی صدوقی

1389

 

1188

2

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی پامیلی

1390

 

510

3

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی علوی

1392

 

166

4

درمانی

بخش PICUبیمارستان شهید بهشتی

1391

22

600

1392

1

پشتیبانی

سیستم سرمایش و گرمایش بیمارستان شهید بهشتی

1391

   

2

آموزشی

طبقه سوم دانشکده پزشکی

1391

 

115

3

آموزشی

زیر زمین دانشکده پزشکی(دندانپزشکی)

1391

 

750

4

بهداشتی

پایگاه بهداشتی طالقانی

1392

 

180

5

درمانی

بخش PICUبیمارستان شهید بهشتی

1391

 

600

6

درمانی

اورژانس 115 فین

1392

 

160

7

پشتیبانی

مسکن متخصصین سید الشهداء

1386

 

600

1391

1

درمانی

بیمارستان اعصاب و روان کارگر نژاد

1386

101

6600

3

پشتیبانی

مرکز فوریت های پزشکی

1389

 

991

4

پشتیبانی

مسجد معاونت درمان

1390

 

36

5

درمانی

احداث پلی کلینیک بوعلی آران و بیدگل

1389

 

504

6

درمانی

اورژانس 115 چمران

1389

 

240

7

پشتیبانی

مسکن متخصصین شهید رجایی

1386

 

600

8

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی امام علی(ع)

1389

 

500

1390

1

پشتیبانی

پاویون پزشکان بیمارستان شهید بهشتی

1389

 

735

2

بهداشتی

خانه بهداشت ویدوجا

1388

 

200

3

فرهنگی

یادمان شهدای گمنام

1388

 

100

1389

1

درمانی

اورژانس بین راهی برزک(مرحوم حاج حسین صباغیان)

1387

 

143

2

درمانی

اورژانس بین راهی نیاسر

1387

 

143

3

درمانی

اورژانس تروما بیمارستان شهید بهشتی

1385

 

4000

4

درمانی

اورژانس عوارضی نطنز

1387

 

143

6

پشتیبانی

تصفیه خانه  و ایستگاه پمپاژبیمارستان متینی

1389

   

7

پشتیبانی

جمع آوری آبهای سطحی پردیس دانشگاه

1389

   

8

درمانی

دیالیز اخوان

1389

 

140

9

پشتیبانی

سلف سرویس مرکزی

1384

 

2200

10

بهداشتی

مرکز بهداشت درمانی لامع

1387

 

220

11

آموزشی

مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

1387

 

1073

12

فرهنگی

کتابخانه خوابگاه اندیشه

1389

   

1388

1

پشتیبانی

اتوکلاو بیمارستان شهید بهشتی

1387

 

105

2

درمانی

اورژانس بین راهی ابوزید آباد

1387

 

143

3

درمانی

اورژانس بین راهی چوگان

1387

 

150

4

درمانی

اورژانس بین راهی خزاق

1387

 

143

5

درمانی

اورژانس بین راهی سان آرا

1387

 

143

6

درمانی

اورژانس بین راهی سن سن

1387

 

143

7

درمانی

اورژانس بین راهی عوارضی قمصر

1387

 

208

8

درمانی

اورژانس شبانه روزی قمصر

1387

 

100

9

پشتیبانی

خانه بهداشت ارمک

1387

 

187

10

پشتیبانی

مرکز بهداشت ناجی آباد

1381

 

2000

1387

1

پشتیبانی

خانه های سازمانی ده واحدی

1384

 

1000

1386

1

پشتیبانی

استخر دانشگاه

1384

 

1000

2

پشتیبانی

انبار دارویی مرکزی و ساختمان اداری

1385

 

750

3

آموزشی

دانشکده پیراپزشکی

1384

 

6000

4

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی مرق

1382

 

250

5

پشتیبانی

مسجد دانشگاه

1384

 

3500

1385

1

بهداشتی

مرکز بهداشتی درمانی مشهد اردهال

1383

 

250

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر