امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:03:06 AM 1400 / 09 / 17
 

تقویم پروژه های خاتمه یافته و راه اندازی شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان


سال راه اندازی

ردیف

کاربری

عنوان پروژه

سال شروع

تعداد تخت

متراژ

متر مربع

1399

1         

بهداشتی

پایگاه سلامت براتی

1397

 

238

2         

بهداشتی

پایگاه سلامت سادات راوند

1397

 

298

3         

بهداشتی

پایگاه سلامت معنوی

1397

 

338

4         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت کامو

1395

 

343

5         

بهداشتی

پایگاه سلامت سید الشهدا (ع)

1390

 

311

1398

     1             

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی

1388

 

720

2         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی

1388

 

670

3         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت حسین آباد کویر

1396

 

343

4         

بهداشتی

خانه بهداشت علی آباد فخره

1395

 

190

5         

بهداشتی

خانه بهداشت وادقان

1395

 

190

1397

1         

آموزشی

کلینیک دندانپزشکی(فاز2)

1396

 

2500

2         

آموزشی

مجتمع آموزشی فرقانی

1391

 

3200

3         

بهداشتی

پایگاه سلامت امام رضا(ع) آران و بیدگل

1395

 

233

4         

بهداشتی

پایگاه سلامت امام رضا(ع) کاشان

1395

 

233

5         

بهداشتی

پایگاه سلامت خزاق

1395

 

233

6         

بهداشتی

پایگاه سلامت شهید اخباری نوش آباد

1396

 

250

7         

بهداشتی

پایگاه سلامت شهید مطهری قمصر

1395

 

233

8         

بهداشتی

پایگاه سلامت ناظمی(مادر)

1396

 

480

9         

بهداشتی

خانه بهداشت پنداس

1395

 

193

10      

بهداشتی

خانه بهداشت ورکان

1395

 

193

11      

بهداشتی

خانه بهداشت ویدوج

1395

 

193

12      

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت راوند

1395

 

343

13      

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت سن سن

1395

 

343

14      

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت کریمشاهی سفید شهر

1391

 

1116

15      

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت کمال الملک

1395

 

343

16      

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت آزران

1394

 

425

17      

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت نواب صفوی

1389

 

500

18      

دانشجویی

خوابگاه دانشجویی محتشم

1389

 

4250

19      

درمانی

بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان شهید بهشتی

1395

 

630

20      

درمانی

بلوک زایمان بیمارستان شهید رجائی

1394

5

500

21      

درمانی

کلینیک ویژه

1394

 

8500

22      

درمانی

مرکز تشخیص سرطان و غربالگری بیمارستان شهید بهشتی

1394

 

630

1396

1         

بهداشتی

خانه بهداشت علی آباد کویر

1395

 

193

2         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت ازوار

1394

 

450

3         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت خاتم الانبیاء

1390

 

1200

4         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت شهید ساکنی

1394

 

450

5         

پشتیبانی

پاویون موقت پزشکان

1396

 

180

6         

پشتیبانی

ساختمان معاونت غذا و دارو

1387

 

2000

7         

درمانی

اورژانس بیمارستان سید الشهداء

1394

 

600

8         

درمانی

توسعه اورژانس و MRIبیمارستان شهید بهشتی

1394

 

700

9         

درمانی

کلینیک دندانپزشکی(فاز یک)

1396

 

1250

10      

درمانی

مرکز جراحی محدود امام رضا(ع)-گلشن

1394

10

1200

1395

1         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت برزک

1389

 

1200

2         

بهداشتی

پایگاه سلامت امام زمان(عج)-باغ چائی

1393

 

250

3         

درمانی

بیمارستان فوق تخصصی آیت اله یثربی

1388

110

12000

1394

1         

آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی

1388

 

4800

2         

بهداشتی

پایگاه سلامت صابر

1392

 

280

3         

بهداشتی

خانه بهداشت نشلج

1389

 

450

4         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت نوش آباد

1390

 

1200

5         

درمانی

احداث اورژانس شهری فین

1393

 

160

6         

درمانی

بیمارستان چشم پزشکی و ENTهادی زاده

1388

42

2000

7         

درمانی

تکمیل و تجهیز بخش ICUبیمارستان سید الشهداء

1390

 

130

8         

درمانی

مرکز دیالیز و بیمارهای خاص بذرافشان

1389

29

2500

1393

1         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی

1389

 

1188

2         

بهداشتی

مرکز خدمات جامع سلامت پامیلی

1390

 

510

3         

بهداشتی

خانه بهداشت علوی

1392

 

166

4         

درمانی

بخش PICUبیمارستان شهید بهشتی

1391

22

600

1392

1         

بهداشتی

پایگاه سلامت طالقانی

1392

 

180

2         

پشتیبانی

سیستم سرمایش و گرمایش بیمارستان شهید بهشتی

1391

 

 

3         

پشتیبانی

مسکن متخصصین سید الشهداء

1386

 

600

4         

درمانی

اورژانس 115 فین

1392

 

160


 
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش