امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:56:17 AM 1397 / 12 / 28
 

در اجرای بخشنامه شماره 146737 مورخ 23/08/87 ریاست محترم جمهوری و با عنایت به نامه شماره 304046/ الف مورخ 15/08/87 معاونت محترم توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع و به منظور آشنایی با فصول قانون مذکور این مدیریت اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین مدیریت خدمات کشوری در دی ماه سال جاری به مدت 8 ساعت جهت کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به رابطین آموزشی مراجعه نمائید.

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل