امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:16:04 AM 1399 / 09 / 13
 
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل