امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:19:03 PM 1402 / 03 / 12
 

 

  • جدول روند ارتقاء طبقه کارکنان
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش