امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:59:34 AM 1399 / 05 / 21
 

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت استخدامی

عنوان شغل فعلی

سابقه اشتغال

مدرک تحصیلی

سید مهدی متولی

رسمی

مسئول امور مالی

13 سال

لیسانس پرستاری

طاهره سعادت نیا

رسمی

حسابدار حقوق و مزایا

12 سال

دیپلم

علیرضا کبوتری

رسمی

حسابدار اداره درآمد

21 سال

سیکل

نجمه تسلیمی

رسمی

حسابدار ترخیص

10 سال

دیپلم

ناصر حاجی زاده

رسمی

حسابدار امین اموال

29 سال

 

رضا یوسفیان

رسمی

حسابدار امین اموال

13 سال

دیپلم

مریم هاشمی مقدم

پیمانی

دفترداری و اعتبارات

10 سال

لیسانس حسابداری

معصومه سادات طباطبایی

پیمانی

حسابدار رسیدگی

9 سال

سیکل

مرضیه بیگدلی

پیمانی

حسابدار اداره درآمد

2 سال

لیسانس

احمد خبازی

شرکتی

متصدی امور بین بانکی

24 سال

دیپلم

مریم خرامش

شرکتی

حسابدار ترخیص

4 سال

لیسانس حسابداری

 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل