امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

9:35:57 AM 1399 / 06 / 30
 

طرح شماره 30303167 با عنوان بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها
طرح شماره 30303166 با عنوان تعمیرات اساسی بیمارستانها
طرح شماره 30146064 با عنوان تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
طرح شماره 30146065 با عنوان تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات
طرح شماره 10521081 با عنوان مطالعه و احداث آزمایشگاه حیوانات

مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل