امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

1:29:45 PM 1398 / 12 / 10
 

کارشناس مسوول فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان: مهندس حسین زارع جوشقانی

وظایف کارشناس فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 • برنامه ریزی های لازم جهت فضای سبز پردیسه دانشگاه
 • تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز شامل ( گل کاری , درختکاری و . . . )
 • نظارت بر آماده شدن محوطه برای درختکاری , گل کاری و چمن کاری و . . .
 • نظارت بر کاشت بذر , هرس گل های دائمی ، درختان و درختچه ها
 • نظارت و ارائه توصیه های لازم برای سم پاشی و کوددهی به درختان , گلها و گیاهان
 • نظارت های لازم جهت جمع آوری و نگهداری گل ها و گیاهان برای تکثیر
 • بازدید از فضای سبز دانشگاه و راهنمایی پرسنل فضای سبز
 • تقسیم کار بین باغبانان و کارگران
 • رسیدگی به وضع لباس و ابزار کار کارکنان تحت سرپرستی
 • تهیه و تنظیم گزارش های لازم
 • طراحی و کاشت محوطه های جدیدالاحداث دانشگاه
 • تدوین شرایط مناقصه فضای سبز
 • احداث شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی – قطره ای) بدلیل صرفه جویی در مصرف آب
 • دیگر کارهای مربوط را برابر دستور انجام می دهد

اهداف میان مدت :

 • ترمیم و احیای فضای سبز
 • تغییر چشم انداز طبیعی
   

اهداف بلند مدت :

 • ایجاد پارک طبیعی جهت دانشجویان و کارکنان
 • ایجاد شاسی های سرد و گرم ( جهت تولید گلهای فصلی و دائمی مورد نیاز )
 • احداث و برخورداری از گلخانه دائمی جهت تولید و نگهداری گلهای آپارتمانی

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل