امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

9:49:42 AM 1399 / 06 / 30
 

تماس با مدیریت امور فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
 

  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کد پستی: 111/87155
  • تلفن: 25-5550021 داخلی 496
  • پست الکترونیکی: zare_ho87@yahoo.com

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل