امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:10:56 AM 1399 / 05 / 15
 

سوپروایزر انبارهای دانشگاه: محمود سامی

 

  • نوع استخدام : رسمی
  • تاریخ استخدام : 1376
  • تحصیلات : دیپلم
  • رشته تحصیلی : بهیاری
     

شرح وظایف انباردار:

- تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارک خرید
- صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
- صدرو حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
- صدور حواله مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
- مراقبت و نگهداری کالاها از سرقت ، صدمه ، حادثه و غیره
- صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
- ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
- طبقه بندی ، تنظیم و کدگذاری کالا واجناس
- ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط
- بایگانی اسناد و مدارک مربوط به انبار و تهیه کارت برای هر یک از اقلام انبار

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل