امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:52:01 PM 1399 / 03 / 10
 

 

آیین نامه مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه- مصوب تیرماه 1390

عملیات مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / انستیتو پاستور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی وموسسه آموزش وپژوهش طب انتقال خون و... که منبعد موسسه نامیده می‏شوند بر اساس این آیین‏ نامه انجام خواهدشد.

دریافت فایل با فرمت PDF

دریافت فایل به صورت EXE

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل