امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:27:30 PM 1402 / 07 / 12
 

فرایندهای مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                                                                 گروه اعتبارات هزینه ای

تاریخ

 

 

عنوان فرآیند

بازنگری

تدوین

1

تهیه و تنظیم لایحه بودجه

تیر97

----

2

تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و اصلاحیه

----

تیر97

3

کمیته تخصیص منابع مالی دانشگاه

----

تیر97

4

مبادله تفاهم نامه

----

تیر97

5

صدورتخصیص از محل بودجه عمومی

تیر97

----

6

صدورتخصیص ازمحل درآمدهای اختصاصی

----

تیر97

7

صدورتخصیص ازمحل ردیفهای ابلاغی

تیر97

----

8

صدور تخصیص پاداش بازنشستگان

----

تیر97

9

جمع آوری اطلاعات پرسنلی

----

تیر97

10

تهیه و ارسال آمار مورد نیاز جهت تصویب بودجه دانشگاه

----

تیر97

گروه اعتبارات تملک  دارایی های سرمایه ای

تاریخ

 

 

عنوان فرآیند

بازنگری

تدوین

1

تهیه وتنظیم موافقت نامه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی

-----

تیر97

2

تهیه و تنظیم موافقت نامه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی

-----

تیر97

3

صدور تخصیص  ازمحل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای

-----

تیر97

4

صدورتخصیص اعتبار پروژه های عمرانی دانشگاه

-----

تیر97

5

صدورتخصیص اعتبار تعمیر و بهسازی ساختمان و تأسیسات واحدهای تابعه دانشگاه

-----

تیر97

6

صدورتخصیص اعتبار خرید تجهیزات و سخت افزارهای واحدهای تابعه دانشگاه

-----

تیر97

 

 

مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش