امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

3:42:47 PM 1402 / 07 / 12
 
RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه 1 از 2   تعداد اخبار اين گروه خبري: 19
صفحه جاري : 1  -  2  
شرایط مناقصه واگذاری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاریخ اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 14/9/92
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
NewsConfirmedDate: 18 / 11 / 2013
View count: 6824
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز 5 شنبه مورخ 14/09/92
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده اقدام نماید.
NewsConfirmedDate: 18 / 11 / 2013
View count: 5935
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز 5 شنبه مورخ 07/09/92
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیر دولتی واگذار نماید.
NewsConfirmedDate: 18 / 11 / 2013
View count: 9239
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

شرایط مناقصه

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 01/08/92
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات بیمارستانهای نقوی و متینی کاشان و کلیه تاسیسات و موتورخانه های ساختمانها و مراکز وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
NewsConfirmedDate: 08 / 10 / 2013
View count: 5521
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

آگهی فراخوان

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/01/92
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راه اندازی نماید.
NewsConfirmedDate: 09 / 04 / 2013
View count: 1733
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری 15/12/91
درراستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده و به شرح ذیل اقدام نماید.
NewsConfirmedDate: 19 / 02 / 2013
View count: 2920
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مهلت اعتبار: تا تاریخ 10/12/91
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را از تاریخ 1/12/91 واگذار نماید.
NewsConfirmedDate: 18 / 02 / 2013
View count: 2017
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

« آگهی فراخوان »

مهلت اعتبار: تا تاریخ 10/12/91
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش رادیوتراپی و شیمی درمانی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راه اندازی نماید
NewsConfirmedDate: 18 / 02 / 2013
View count: 1622
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

شرایط مناقصه نگهداشت حجمی تأسیسات کل دانشگاه

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/08/90
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای تابعه خود را بشرح پیوست (شماره یک) به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید.
NewsConfirmedDate: 06 / 11 / 2011
View count: 2305
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/08/90
به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و معاملاتی دولت و بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه،دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور داروخانه(سرپایی وبستری) مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی به مدت یک سال از طریق مزایده و به شرح ذیل اقدام نماید.
NewsConfirmedDate: 06 / 11 / 2011
View count: 2513
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

   
جشنواره پرتال

مشاغل

مدیریت دانش