امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:12:56 AM 1398 / 08 / 21
 

                          بیمارستان سوانح سوختگی - 1390

 
     
     

 

 

   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل