امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:17:19 PM 1399 / 03 / 10
 

                           پایگاه بهداشتی درمانی نواب - 1390

 
     
     

 

 

 

   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل