امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

9:33:36 AM 1398 / 09 / 01
 

                           چهار واحدی پزشکان شهید رجایی - 1390

 
     
     

 

 

 

   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل