امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:09:35 AM 1399 / 09 / 13
 

                                                        اورژانس 115 چمران - 1390

 

 
     
     
   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل