امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:52:12 PM 1399 / 05 / 24
 

                                         مرکز بهداشتی درمانی مسکن مهر - 1390

 

 

 
     
     
   
جشنواره پرتال

سامانه تجاربمشاغل