امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

2:03:50 PM 1399 / 03 / 10
 
 لیست پروژه های خاتمه یافته و راه اندازی شده سال 1388
ردیف کاربری عنوان سال شروع تعداد تخت متراژ
1 پشتیبانی اتوکلاو بیمارستان شهید بهشتی 87   105
2 درمانی اورژانس بین راهی ابوزید آباد 87   143
3 درمانی اورژانس بین راهی چوگان 87   150
4 درمانی اورژانس بین راهی خزاق 87   143
5 درمانی اورژانس بین راهی سان آرا 87   143
6 درمانی اورژانس بین راهی سن سن 87   143
7 درمانی اورژانس بین راهی عوارضی قمصر 87   208
8 درمانی اورژانس شبانه روزی قمصر 87   100
9 پشتیبانی خانه بهداشت ارمک 87   187
10 پشتیبانی مرکز بهداشت ناجی آباد 81   2000
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل