امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:38:44 AM 1400 / 09 / 17
 
  • آدرس مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی: کاشان، بلوار قطب راوندی، بلوار پزشک، مجتمع مسکونی دانشگاه
  • تلفن:  55109999 –031   داخلی  3408 و 3372
  • تلفن مستقیم : 55589116-031
  • فاکس : 55589116–031
  • پست الکترونیک :  fanni_at_kaums.ac.ir

 


 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش