امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:57:31 AM 1399 / 05 / 25
 
  • آدرس مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی: کاشان، بلوار قطب راوندی، بلوار پزشک، مجتمع مسکونی دانشگاه
  • تلفن:  55540021 –031   داخلی  408 و 372
  • تلفن مستقیم : 55560130-031
  • فاکس : 55546111 –031
  • پست الکترونیک :  fanni_at_kaums.ac.ir

 


 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل