امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:32:22 AM 1400 / 05 / 03
 


بانک اطلاعات مدیران

 

به دلایل امنیتی، باز بودن این صفحه بیش از یک زمان مشخص، باعث قفل شدن آن می گردد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت پایین بودن سرعت تایپ، اطلاعات مربوط به فیلدهای زیر را بتدا در برنامه Word تایپ نموده و سپس در فیلدهای درخواستی Paste نمایید

 

  نام و نام خانوادگی داوطلب :
  نام پدر :
  شماره شناسنامه :
  کد ملی :
  محل تولد :
    وضعیت تاهل :
    تعداد فرزندان :
    وضعیت خدمت نظام وظیفه :
 وضعیت ایثارگری :
  مدت ایثارگری :
  نشانی محل سکونت :
    نوع استخدام :
  در صورت انتخاب گزینه سایر، عنوان را وارد نمایید :
  دستگاه محل خدمت فعلی :
  واحد سازمانی فعلی :
  محل جغرافیایی خدمت فعلی :
اطلاعات تحصیلی و تخصصی

  سوابق تحصیلی (درجه تحصیلی، رشته و موسسه آموزشی ) :
  دوره های آموزشی (عنوان و مدت ) :
  سوابق تحقیقاتی ( تالیف، ترجمه، ... ) :
    میزان آشنایی با زبانهای خارجی و کار با رایانه :
سوابق شغلی و مدیریتی

توجه: سوابق مطابق با جدول زیر و با فرمت WORD طراحی و با استفاده از گزینه Browse ارسال گردد.

 

ردیف

عنوان شغل یا سمت

نام دستگاه

واحد سازمانی

تاریخ انتصاب

مدت تصدی

محل خدمت (مناطق محروم / عادی )

 

 

 

 

 

 

 

 

  الف) سوابق کارشناسی و مدیریتی در بخش دولتی و غیر دولتی :
  ب) تشویقات :
ارزیابی از خود
  مهمترین اقداماتی که در پست های قبلی انجام داده اید را به تفکیک ذکر کنید :
  در پست مدیریت جدید چه برنامه هایی برای پیشبرد کار واحد ذیربط در نظر دارید؟ :
نکته

   
کد امنیتی :