امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:33:35 AM 1399 / 05 / 21
 

طرح بیمه تکمیلی کارکنان علوم پزشکی کاشان سال 90

 اداره رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 بیمه تکمیلی را به دو نوع شرایط ویژه ارائه می نماید.

برای اطلاع از سقف تعهدات طرح یک  (با دارو و ویزیت) اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از سقف تعهدات طرح 2 (بدون دارو و ویزیت) اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم انصراف از بیمه تکمیلی  اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم حذف موردی از بیمه تکمیلی  اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تمدید بیمه تکمیلی (طرح 1- بادارو و ویزیت)  اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تمدید بیمه تکمیلی (طرح 2- بدون دارو و ویزیت)  اینجا کلیک کنید.

فرم درخواست جدید بیمه تکمیلی و یا اضافه کردن افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی طرح 2 _ بدون دارو و و ویزیت

فرم درخواست جدید بیمه تکمیلی و یا اضافه کردن افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی طرح 1 _ با دارو و و ویزیت

 

تذکر1: حق بیمه پرداختی سهم دانشگاه برای هر کدام از سرپرست، همسر و سه فرزند و یا افراد تحت تکفل (حداکثر 5 نفر) در صورت انتخاب هر کدام از طرحها  مبلغ 000/20 ریال می باشد. (حداکثر مبلغ سهم دانشگاه 000/100 ریال)

تذکر2: والدین پرسنل در صورت داشتن بیمه اولیه از شرط تحت تکفل بودن سرپرست مستثنی هستند.

تذکر3: در صورت ارسال مدارک در سال قبل و عدم تغییر سرپرست و افراد تحت تکفل برای شروع مجدد بیمه تکمیلی نیاز به ارسال  فتوکپی مدارک نمی باشد.

تذکر4: در صورت نداشتن گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور تا سن 25 سالگی نسبت به  حذف آن اقدام نمایید در غیر اینصورت بیمه هیچگونه تعهدی در قبال پراخت خسارت نخواهد داشت و در صورت تخلف مبلغ حق بیمه برداشتی مسترد نخواهد شد.

تذکر 5: در صورت ازدواج فرزندان اناث نسبت به  حذف آن اقدام نمایید در غیر اینصورت بیمه هیچگونه تعهدی در قبال پراخت خسارت نخواهد داشت و در صورت تخلف مبلغ حق بیمه برداشتی مسترد نخواهد شد.

تذکر6: در صورت عدم تکمیل هیچیک از فرمها از بیمه تکمیلی سالجاری حذف وهیچگونه اعتراضی وارد نمی باشد.

تذکر7: کلیه مدارک و فرم های  تکمیلی به نماینده رفاهی آن واحد تحویل داده شود.

 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل