امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

3:13:01 AM 1399 / 06 / 31
 

 

 
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل