امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:26:49 PM 1397 / 03 / 06
 

پروژه های درمانی در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی کاشان


بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)

متراژ: 13500 متر مربع

سال شروع: 1387

خیر:موسسه خیریه امام حسن مجتبی(ع)

پیشرفت فیزیکی:70٪

بیمارستان ثامن الحجج(ع)

متراژ: 7000 متر مربع

سال شروع: 1387

خیر: موسسه خیریه صالحون

پیشرفت فیزیکی: 70٪

بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)

متراژ: 2300 متر مربع

سال شروع:1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:10٪

اورژانس مرکزی ابریشم چی

متراژ: 4650 متر مربع

سال شروع:1388

خیر: آقای حاج احمد ابریشم چی

پیشرفت فیزیکی:70٪

بلوک زایمان بیمارستان شهید رجایی

متراژ: 500 متر مربع

سال شروع:1394

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:96٪

کلینیک ویژه کاشان

متراژ: 3030 متر مربع

سال شروع:1394

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:85٪

مرکز جراحی محدود امام رضا(ع)

متراژ: 1200 متر مربع

سال شروع:1392

خیر: آقای حاج حبیب اله گلشن

پیشرفت فیزیکی:98٪

مرکز تشخیص سرطان و غربالگری

متراژ: 700 متر مربع

سال شروع:1394

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:70٪

توسعه اورژانس بیمارستان شهید بهشتی

متراژ: 700 متر مربع

سال شروع:1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:98٪

کلینیک دندانپزشکی

متراژ: 2500 متر مربع

سال شروع:1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:40٪

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر