امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:55:33 AM 1397 / 02 / 06
 

پروژه های بهداشتی در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی کاشان


مرکز خدمات جامع سلامت خاتم الانبیاء

 

متراژ: 1200 متر مربع

سال شروع: 1390

خیر:زنده یاد حاج علی مهرپرور

پیشرفت فیزیکی:94٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی

 

متراژ: 670 متر مربع

سال شروع: 1388

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 40٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت رستمی فر

 

متراژ: 500 متر مربع

سال شروع:1389

خیر: آقای حاج علی شعبانیان

پیشرفت فیزیکی:65٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت آزران

 

متراژ: 425 متر مربع

سال شروع:1395

خیر: آقای حمیدرضا رنجبرکاشانی

پیشرفت فیزیکی:35٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت ازوار

 

متراژ: 425 متر مربع

سال شروع:1394

خیر: زنده یاد حاج رضا طالبیان فر

پیشرفت فیزیکی:90٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهید ساکنی

 

متراژ: 450 متر مربع

سال شروع:1394

خیر: خانواده شهید ساکنی

پیشرفت فیزیکی:70٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت کریمشاهی

 

متراژ: 1116 متر مربع

سال شروع:1391

خیر: زنده یاد حاج عباس کریمشاهی

پیشرفت فیزیکی:80٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت ابوزید آباد

 

متراژ: 1652 متر مربع

سال شروع:1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:20٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت راوند

 

متراژ: 335 متر مربع

سال شروع:1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:30٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی

 

متراژ: 1256 متر مربع

سال شروع:1389

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:15٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت کله

متراژ: 335 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

مرکز خدمات جامع سلامت حسین آباد

 

متراژ: 335 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: زنده یاد حاج عباس کریمشاهی

پیشرفت فیزیکی: 20٪

مرکز خدمات جامع سلامت سن سن

متراژ: 450 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

مرکز خدمات جامع سلامت کامو

متراژ: 450 متر مربع

سال شروع: 1389

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

پایگاه سلامت خزاق

متراژ: 220 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

پایگاه سلامت امام رضا(ع) آران و بیدگل

متراژ: 220 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: آقای حاج رحمت اله حاجی جمالی

پیشرفت فیزیکی: 60٪

پایگاه سلامت امام رضا(ع) کاشان

متراژ: 220 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

پایگاه سلامت زائر امام (صادفپور)

متراژ: 320 متر مربع

سال شروع: 1389

خیر: آقای حاج ابولقاسم زائر امام

پیشرفت فیزیکی: 25٪

پایگاه سلامت زنده یاد حاجیه خانم عذرا نوابی(شهید مطهر قمصر)

متراژ: 220 متر مربع

سال شروع: 1389

خیر: آقای حاج منصور حسینیان

پیشرفت فیزیکی: 25٪

پایگاه سلامت شهداء آران و بیدگل

متراژ: 220 متر مربع

سال شروع: 1391

خیر: آقای حاج حسین ناظمی

پیشرفت فیزیکی: 5٪

خانه بهداشت علی آباد کویر

متراژ: 4735 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

خانه بهداشت علی آباد فخره

متراژ: 183 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

خانه بهداشت ویدوج

متراژ: 183 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

خانه بهداشت ورکان

متراژ: 183 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

خانه بهداشت وادقان

متراژ: 183 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

خانه بهداشت پنداس

متراژ: 183 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 25٪

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر