امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

3:53:16 AM 1399 / 06 / 31
 

پروژه های بهداشتی در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی کاشان (آخرین بروز رسانی اردیبهشت ماه 98)


مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی

 

متراژ: 670 متر مربع

سال شروع: 1388

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 100٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت رستمی فر

 

متراژ: 500 متر مربع

سال شروع:1389

خیر: آقای حاج علی شعبانیان

پیشرفت فیزیکی:100٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت ابوزید آباد

 

متراژ: 1652 متر مربع

سال شروع:1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:55٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی

 

متراژ: 450 متر مربع

سال شروع:1389

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی:92٪

 

مرکز خدمات جامع سلامت حسین آباد

متراژ: 343 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: زنده یاد حاج عباس کریمشاهی

پیشرفت فیزیکی: 100٪

مرکز خدمات جامع سلامت کامو

متراژ: 343 متر مربع

سال شروع: 1389

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 98٪

پایگاه سلامت زائر امام (صادفپور)

متراژ: 320 متر مربع

سال شروع: 1389

خیر: آقای حاج ابولقاسم زائر امام

پیشرفت فیزیکی: 70٪

پایگاه سلامت زنده یاد حاجیه خانم عذرا نوابی(شهید مطهر قمصر)

متراژ: 233 متر مربع

سال شروع: 1389

خیر: آقای حاج منصور حسینیان

پیشرفت فیزیکی: 100٪

خانه بهداشت علی آباد فخره

متراژ: 193 متر مربع

سال شروع: 1395

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 100٪

خانه بهداشت وادقان

متراژ: 193 متر مربع

سال شروع: 1396

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 100٪

پایگاه سلامت براتی

متراژ: 233 متر مربع

سال شروع: 1397

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 20٪

پایگاه سلامت سادات راوند

متراژ: 233 متر مربع

سال شروع: 1397

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 20٪

مرکز خدمات جامع سلامت دکتر جعفر نمکی

متراژ: 470 متر مربع

سال شروع: 1397

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 35٪

پایگاه سلامت معنوی

متراژ: 220 متر مربع

سال شروع: 1397

خیر: ----

پیشرفت فیزیکی: 20٪

 
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل