امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:18:23 PM 1399 / 03 / 10
 


 

رتبه کاربران:  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

نظرسنجی :

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل