امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:34:34 PM 1401 / 09 / 14
  

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش