امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

1:20:56 AM 1400 / 05 / 03
  

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش