امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:50:47 PM 1401 / 09 / 14
 

 

 کارشناس دفترداری: حسین سلمان طاهری

کارشناس دفترداری :ابوالفضل هنرمند

مسئول اعتبارات: لیلا مومن

متصدی امور بانکی :حیدر آقا بابائی

  • شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار دانشگاه علوم پزشکی کاشان


1- نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود


2- تایید اسناد پرداخت با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه


3- نظارت بر نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات ستاد و واحدهای تابعه


4- گرد آوری منابع لازم به منظور انجام اظهار نظر در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی


5- پاسخ گوئی به مسئولین ذی ربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی


6- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری


7- نظارت بر ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به پرداخت به مهر "پرداخت شد"

 

8- پاسخ گوئی به مسئولین ذی ربط در خصوص وضعیت نقدینگی

 

9- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حسابها

 

10- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف ،انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

 

11- انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح

 

12- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود

 معرفی کدینگهای حسابداری تعهدی
 

 

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش