امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

3:18:45 AM 1397 / 09 / 25
 
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل