امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:09:07 AM 1399 / 06 / 30
 


ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  پست الکترونیکی :
  نام و نام خانوادگی :
  کد ملی :
  شماره شناسنامه :
  مدرک تحصیلی :
    وضعیت تاهل :
  تاریخ تولد (فقط سال) :
    تعداد فرزندان :
    نوع استخدامی :
  عنوان پست سازمانی :
  سنوات خدمتی (به شکل روز - ماه - سال و با خط تیره از هم جدا شود)) :
  وضعیت ایثارگری :
  تلفن ثابت :
  تلفن همراه :
علت تقاضا

 
علت تقاضای انتقالی :
  شرح دلیل تقاضا: :
اقدامات انجام شده

 

این قسمت توسط مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تکمیل می گردد.

   
کد امنیتی :