امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:19:45 PM 1399 / 05 / 21
 

    قابل توجه کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده در خصوص نیاز سنجی سایر دانشگاهها از لوازم بلا استفاده و اسقاطی موجود در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بدینوسیله لیست لوازم بلا استفاده در لینک زیر از تاریخ 20/09/92 به مدت یکماه قابل بررسی و اعلام نظر می باشد. لذا در صورت نیاز به لوازم مذکور، مراتب مورد تقاضا به این دانشگاه اعلام گردد. بدیهی است عدم ارسال درخواست در مهلت ذکر شده به منزله عدم نیاز تلقی خواهد شد.

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل