امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:15:16 PM 1399 / 05 / 15
 

طرح نیروی انسانی و ضریب K    


   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل