امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

3:45:03 PM 1398 / 06 / 31
 

طرح نیروی انسانی و ضریب K    


   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل