امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:23:27 PM 1398 / 09 / 21
 

طرح نیروی انسانی و ضریب K    


   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل