امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:31:26 PM 1402 / 03 / 12
 

ارزیابی عملکرد کارکنان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش