امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

4:37:05 AM 1398 / 12 / 07
 

بازنشستگی

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل