امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:51:26 PM 1401 / 09 / 14
 
RSS خبر مدیریت توسعه
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 30
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  

ابلاغ آقای حمیدرضا مقابل آرانی به عنوان مسئول سامانه حضور وغیاب دانشگاه

1401 / 08 / 15 -10:57


ابلاغ خانم طیبه عبداله زاده آرانی وسیدحسین سبحانی بیدگلی به عنوان عضو کارگروه ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه

1401 / 07 / 23 -15:1


ابلاغ آقای محمد کرامتی آرانی بعنوان کارشناس استخدام وجذب دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1401 / 07 / 23 -14:23


ابلاغ آقای محمد کرامتی آرانی بعنوان دبیرکارگروه آزمون استخدام سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1401 / 07 / 23 -14:13


ابلاغ خانم طیبه عبداله زاده آرانی بعنوان عضو کارگروه آزمون استخدام سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1401 / 07 / 23 -14:1


برگزاری دوره آموزشی نحوه اجرای فرآیند مرحله اول ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در سال 1401(تکمیل فرآیند موافقت نامه)- ویژه رابطین ارزشیابی

1401 / 06 / 30 -9:0


ابلاغ سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه

1401 / 06 / 30 -8:24


اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت واستخدام ایثارگران دانشگاه

1401 / 06 / 23 -8:19


برگزاری آزمون جذب بهورز

1400 / 01 / 07 -9:58


برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون نیروهای شرکتی

1399 / 12 / 23 -21:30

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش