امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:54:01 AM 1400 / 05 / 03
 
Simple HTML ...
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش