امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:23:12 AM 1400 / 09 / 17
 
Simple HTML ...
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش