امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:45:22 AM 1400 / 09 / 17
 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری: دکتر رضـا رضـائی

 

سوابق مشاغل مورد تصدی:

1.     مدیر بخش دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2.     مدیر امور عمومی دانشکده پزشکی کاشان

3.     مدیر امور عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4.     مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5.     مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6.     مدیر پایش برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی (Ph.D) مدیریت فناوری

 

سوابق عضویت در شوراها و کمیته‌ها:

1.   عضو کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

2.   عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه

3.   عضو کارگروه مشورتی-تخصصی تحول اداری وزارت متبوع

4.   دبیر کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی دانشگاه

5.   دبیر کمیته مدیریت عملکرد دانشگاه

6.   عضو و دبیر کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه

7.   دبیر کمیته و مروج بهره‌وری دانشگاه

8.   عضو کارگروه اجرایی مدیریت دانش دانشگاه

9.   عضو شورای پیشنهادات دانشگاه

10.     عضو کارگروه کاهش تصدی‌گری دانشگاه

11.     عضو کارگروه ساماندهی منابع انسانی (سما) دانشگاه

12.     عضو کمیته آزمون استخدامی دانشگاه

13.     عضو کمیته سرمایه انسانی دانشگاه

14.     عضو کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه

15.     عضو کمیته پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

16.     عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه

17.     دبیر کمیته سرمایه انسانی دانشگاه

18.     عضو شورای تحول اداری آماری دانشگاه

19.     عضو کمیته بهره‌وری و کیفیت دانشگاه

20.     عضو هیات نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه

21.     عضو کمیته آمار دانشگاه 

22.     عضو شورای سیاستگذاری پژوهشی در نظام سلامت(HSR) دانشگاه

23.     عضو شورای تحقیقات کاربردی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

24.     عضو گروه مجریان طراحی و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اعضا هیئت علمی دانشگاه

25.     عضو و دبیر کارگروه بازطراحی ساختار سازمانی معاونت غذا و دارو دانشگاه

26.     عضو و دبیر شورای پژوهشی معاونت غذا و دارو دانشگاه

27.     عضو و دبیر کمیته طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه

28.     عضو دبیرخانه گواهی‌نامه‌های نوع دوم کارکنان دانشگاه

29.     عضو کمیته علمی بررسی و تایید فعالیت‌های پژوهشی کارکنان

30.     عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه

31.     دبیر کمیته راهبری و استقرار برنامه‌ریزی عملیاتی معاونت توسعه دانشگاه

32.     دبیر کمیته آزمون استخدامی دانشگاه

33.     عضو ستاد اجرایی دانشگاهی برنامه تحول در حوزه بهداشت

34.     عضو و دبیر کارگروه تخصصی بازمهندسی مشاغل و پست‌های سازمانی دانشگاه

35.     عضو و دبیر کمیته بازنگری نمودار و تشکیلات دانشگاه

36.     عضو کمیسیون بررسی گروه و تعیین درصد پرتوکاری دانشگاه

37.     عضو کمیته طرح‌های گسترش شبکه‌های دانشگاه

38.     عضو شورای بهورزی دانشگاه

39.     دبیر کمیته ارتقا فرآیند استخدام رسمی و پیمانی دانشگاه

40.     دبیر کمیته ارتقا فرآیند ثبت نام و توزیع پرسنل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

41.     رییس کمیته پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

42.     رییس کمیته نظارت بر فرآیند مصاحبه استخدامی دانشگاه

43.     عضو و دبیر کارگروه برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد معاونت توسعه دانشگاه

 

تألیفات:

1.     تألیف یک جلد کتاب تحت عنوان" آشنایی با بانک اطلاعات اعضا هیات علمی(اسفند 1385)"

2.     تعداد 24 عنوان مقاله و خلاصه مقاله درهمایش‌های علمی داخل و خارج از کشور

 

مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی:

1.     به عنوان مجری دوم طرح تحقیقاتی "بررسی میزان و علل در آمدهای ثبت نشده ناشی از خدمات ارایه شده به بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان" - 1388

2.     به عنوان همکار طرح تحقیقاتی "بررسی تأثیر مداخلات روان شناختی و آموزشی برسلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان"- 1388

 

تدوین شیوه‌نامه‌ها:

1.     شیوه‌نامه اعطای تسهیلات سفر به کارکنان دانشگاه ع.پ.کاشان

2.     شیوه‌نامه اعطای وام توسط بانک ها و مؤسسات به کارکنان دانشگاه ع.پ.کاشان

3.     شیوه‌نامه پرداخت حق فنی کارشناسان شاغل در دفاتر فنی، تجهیزات پزشکی و IT

4.     شیوه‌نامه توسعه ورزش کارکنان دانشگاه ع.پ.کاشان

5.     شیوه‌نامه نظام پیشنهادات دانشگاه

 

مشارکت در اجرای فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری:

1.     فرآیند آموزشی برتر کشوری "ارتقا سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود با ارایه بسته روان‌شناختی- آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی"- 1390

2.     فرآیند آموزشی برتر کشوری " توانمندسازی کارورزان پزشکی در احیای قلبی- ریوی با ارایه بسته آموزشی تلفیقی"- 1392

3.     فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی "تلفیق روش‌های ارزیابی مبتنی بر عملکرد در ارایه و ارزشیابی کارآموزی در عرصه دانشجویان"- 1393

4.     فرآیند آموزشی برتر کشوری " ارتقا فرایند آموزش در کارآموزی عرصه کارشناسی هوشبری با نوآوری در تلفیق روش­های مبتنی بر ثبت و بازخورد" - 1394


 

شرح ماموریت و وظایف مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

مأموریت:

این واحد تامین و ارائه خدمات ستادی- تخصصی در زمینه امور مرتبط با توسعه نظام های اداری و مدیریتی به واحدهای ستادی و عملیاتی دانشگاه/دانشکده/سازمان با بکارگیری مناسبترین رویکردها، الگوها، سیستمها، روشها و ابزارهای مدیریتی و علوم اداری، با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی، بهبود کیفیت زندگی کاری، انعطاف پذیری، اثربخشی، کارایی، مسئولیت پذیری و قانونمداری، در جهت حمایت از فعالیتهای بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و فناوری پزشکی می باشد.

شرح وظایف:

 1. بررسی و انتخاب رویکردها، الگوها، روشها، و رویه های مرتبط با توسعه سازمان و مدیریت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط تصمیم گیر
 2. تهیه و پیشنهاد سیاستها و خط مشی های اجرایی در رابطه با نظام مدیریت، سازماندهی و رفتار سازمانی در چارچوب اهداف و استراتژیهای کلان وزارتخانه و ارائه به مراجع ذیربط تصمیم گیر
 3. طراحی و ارائه نظام­های مدیریت برای اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی، براساس ضوابط و مقررات هیئت امنا و برنامه­ ریزی برای استقرار آنها
 4. طراحی، بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی، تشکیلات کلان، خرد و تفصیلی واحدهای تابعه و وابسته، براساس ضوابط و مقررات هیئت امنا و برنامه ریزی برای استقرار آنها
 5. پیاده سازی ضوابط و استانداردهای تشکیلاتی مصوب هیئت امنا در واحدهای ستادی و عملیاتی به منظور تهیه برنامه جامع نیروی انسانی
 6. بازمهندسی و بازطراحی سیستمها، فرایندها، روشها، رویه ها، و ابزارهای مناسب اداره واحدهای ستادی و عملیاتی و برنامه ریزی برای استقرار و بهبود مستمر کیفی آنها
 7. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدیها
 8. طراحی و استقرار نظام مناسب انتخاب، انتصاب، ارتقا و توانمندسازی مدیران براساس ضوابط و مقررات هیئت امنا
 9. تدوین و اجرای برنامههای فرهنگسازی و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق تحول در نظام اداری
 10. برنامه ریزی، انجام و پیگیری امور دبیرخانهای شوراها، کمیسیونها و کارگروه های تحول اداری حسب مورد
 11. هدایت، حمایت، هماهنگی و نظارت بر پیاده سازی نظام مدیریت، ساختار و تشکیلات مصوب در کلیه واحدها
 12. شناسایی و تحلیل مولفه های فرهنگ سازمانی و ارائه شیوه ها و الگوهای مناسب در جهت اصلاح و تقویت آن
 13. بررسی و ارائه شیوه های مناسب مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان و برنامه­ ریزی در جهت استقرار آنها
 14. سنجش عملکرد گروهی و سازمانی و ارائه گزارش های دوره ای و موردی به مراجع ذیربط
 15. مطالعه و پیشنهاد ایجاد مشاغل جدید مورد نیاز دانشگاه/دانشکده/سازمان به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
 16. مطالعه و پیشنهاد شرح شغل، شرح وظیفه، شرایط احراز و شایستگی های مورد نیاز مشاغل موجود دانشگاه/ دانشکده/سازمان به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
 17. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل در احکام صادره از سوی مدیریت/اداره منابع انسانی دانشگاه/دانشکده/سازمان
 18. نظارت و پایش عملکرد کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده/سازمان
 19. همکاری در بازنگری مقررات طبقه بندی مشاغل دانشگاه/دانشکده/سازمان با مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
 20. همکاری در برگزاری دوره­ های توانمندسازی و بازآموزی مقررات، روشها و رویه های طبقه بندی مشاغل ویژه مدیران و کارکنان
 21. بررسی درخواست های ارسالی در سامانه مهندسی مشاغل مربوط به ارتقا رتبه، طبقه، احتساب مدرک تحصیلی و انتصاب کارکنان و اعلام نظر به مدیریت/اداره منابع انسانی دانشگاه/دانشکده/سازمان جهت انجام اقدامات لازم
 22. پاسخ به استعلامات، استفهامات و درخواست های واحدهای تابع دانشگاه/دانشکده/سازمان
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش