امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:06:45 PM 1401 / 09 / 14
 
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش