امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

1:14:15 PM 1399 / 03 / 10
 

تماس با مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر ، ستاد مرکزی دانشگاه 

 تلفن: 55471212 -031 داخلی 245- 246-265-292 

نمابر:55464950-031

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل