امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

10:15:26 PM 1400 / 08 / 05
 
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش